Roztocze

Roztocze to niezwykła kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, którą tworzą wzniesienia rozciągające się na długości około 180 km od Kraśnika do Lwowa. Roztocze dzieli się na Zachodnie, Środkowe i Wschodnie, a na jego terenie, ze względu na niepowtarzalne walory przyrodnicze regionu, utworzony został Roztoczański Park Narodowy, pięć parków krajobrazowych – Krasnobrodzki, Lasy Janowskie, Puszczy Solskiej, Południoworoztoczański i Szczebrzeszyński oraz wiele rezerwatów.Ponadto na Roztoczu turyści mają okazję zobaczyć wiele pamiątek z przeszłości takich jak pałace, dworki, kościoły i cmentarze wielu kultur które zamieszkiwały te regiony.